Styret 2024

På årsmøtet 3. mars 2024, ble følgende personer valgt inn i styret: