Patron for DNBF

Vi er en frivillig forening fordi vi mener at denne treningen av sinnet skal være fritt tilgjengelig, men likevel har vi kostnader for monastikernes livsopphold, leie av lokaler, reise til arrangement, etc. Vi er avhengig av støtte fra mennesker for å gjøre dette mulig.

Hvis du liker hva vi gjør, så vurder gjerne å bli en patron − eller beskytter − for foreningen.

Nei, fordi denne treningen av sinnet skal være tilgjengelig for alle, ikke bak en betalingsmur. Likevel − beskyttere får rettigheter til å skryte av sin gavmildhet, samt vinger rundt nettsidens logo − fordi de hjelper oss å fly!

Se foreningens årsrapporter nederst på denne siden.

Ja, DNBF er registrert som en frivillig forening, og er registert i frivillighetsregisteret. Se nøkkelopplysningene om foreningen i Brønnøysundregistrene. DNBF er også registrert som et livssynssamfunn. Se videre vedtektene våre.

Årsrapporter og regnskap

Illustration: Rochak Shukla