Jaran DeLos Santos Olsen var instruktør på et helge-retreat i Sandvika i oktober 2022. Fokuset var meditasjon med fokus på innsikter i buddhistisk filosofi og psykologi for de 25 deltakerne. Tidligere buddhistmunk og nå klinisk psykolog, Jaran DeLos Santos Olsen, laget et unikt kart over verden, som viser vei via emosjonsfokusert mindfulness og meditasjon.

Jaran har med sin bakgrunn fra både psykologi og buddhisme et spennende ståsted å undervise fra, og inspirerer med både empati og innsikt. Vi fikk strålende tilbakemelding fra deltakerne – så det blir flere slike.

 

Andre aktuelle innlegg

  • Vårt første 9 dagers retreat i Trøndelag ble på Troset, et nytt retreatsenter rett utenfor Trondheim. Det ble et supert retreat, i nye fine lokaler!

  • DNBFs spirituelle leder gjennomførte sitt årlige tremåneders-retreat i fjellene på Vestlandet, en kjærkommen periode med fokus på studie, meditasjon og helse.

  • Ut i naturen, ro for sinnet, trim for kroppen på Hardangervidda – enkelt liv og masse tid til egen praksis!