Aktiviteter 2023

Dette året har foreningen levd opp til sitt nye navn − Den Norske Buddhistforening − ved å ha aktivitet i Oslo, Bergen, Trondheim, Arendal og Venabu − og vi fortsetter med Tromsø, Stavanger, Stockholm, Finland og India i 2024. Vi har jobbet mot å bygge et norsk eller nordisk nettverk av venner og grupper, og vi ser at DNBF er primus motor, ved at nye grupper vokser opp der vi har vært.

Vi har også tatt valget å etablere et eget livssynssamfunn for å sikre foreningen statsstøtte på NOK 1400 per medlem per år. Vi ønsker å være en uavhengig forening der vi står helt fritt til å ta våre egne beslutninger for å fremme fokus på like muligheter for alle.

Retreatet på Venabu var foreningens største arrangement og suksess i 2023, der 45 personer var samlet for inspirasjon og praksis i sju dager, instruert av to likestilte monastikere med full ordinasjon – en bhikkhu og en bhikkhuni, en mann og en kvinne. Og tilbakemeldingene i etterkant var enkle «JA − det er slik det skal være!».

Ellers fant vi det fordelaktig å være et større styre med 8 personer. Det har gitt bedre arbeidsdeling, og større fleksibilitet, når forskjellige styremedlemmer i perioder har lite tid.

Ajahn Nitho har jobbet med et minihus-prosjekt, men har støtt på mange byråkratiske problemer og utfordringer med å finne en egnet tomt, som kan brukes frem til en permanent eiendom blir kjøpt. Den prosessen vil fortsette i 2024.

Her er litt statistikk for 2023 (med 2022-tall i parentes):

 • Vi har arrangert:
  • 7 dagers retreat på Venbu Fjellhotel, 45 deltakere
  • 9 dagers retreat på Troset, Trondheim
  • Helgeretreat i Trondheim
  • Helgeretreat i Arendal
  • Helgeretreat i Bergen
  • Helgeretrat i Oslo med Ajahn Brahmali
  • Fjellretreat på Hardangervidda
  • Weekend retreat med Jaran de los Santos Olsen
  • Weekend retreat med Ajahn Ajito/Sindre
 • Vi har planlagt for 2024:
  • Stort 8 dagers retreat på Venabu Fjellhotell i april 2024, med Venerable Canda og Ajahn Nitho, som er fullbooket.
  • 7 dagers retreat i Finland med Ajahn Nitho
  • 7 dagers retreat på høsten med Ajahn Sujato
  • Weekend retreat i Stockholm, Stavanger, Tromsø, Oslo
  • Planlagt pilegrimsreise til India desember 2024
 • 1100 personer følger oss på Facebook (800)
 • 328 personer får nyhetsbrevet vårt (215)
 • foreningen har 90 medlemmer (50).
 • nettsiden hadde 38.000 sideoppslag (24.900) (akkumulert alle år 78.000)
 • Ajahn Nitho har gjennomført privat tre måneders retreat i fjellet, og har gjennomført ukentlig Thai språkkurs gjennom hele året.

Aktiviteter fremover

I vedtektene er målet: Å fremme den buddhistiske læren i teori og praksis, med spesiell fokus på etikk, meditasjon og visdom – og å etablere et bysenter og et kombinert retreatsenter/hermitage. I 2024 ønsker vi følgende fokus:

 • Fortsette med kortere og lengre retreat − det er her læringen skjer og opplevelsene kommer, og det er her vi finner mennesker som blir med oss videre, og som hjelper foreningen fremover.
 • Vi ønsker å etablere noe mer regelmessig aktivitet i Oslo, og må finne et sted som egner seg til dette.
 • Foreningen er bygget på frivillig innsats, så vi ønsker å bygge en sterkere frivillighetskultur i 2024.
 • Vi har så vidt startet å jobbe mot Innovasjon Norge og andre finansielle organisasjoner som kan hjelpe frem byggingen av senter rundt Oslo. Dette arbeidet fortsetter i 2024.

Styreleders rapport

Dette har vært noe av det morsomste og viktigste jeg har vært med på i livet. Å få være med på å etablere en forening for buddhistisk praksis fundamentert på de eldste tekstene etter Buddha, så nær opptil slik Buddha underviste som mulig, for mennesker som står utenfor den kulturelle konteksten buddhismen har i østen.

Dette ståstedet gjør det enklere å oppfylle Buddhas ønske om en firfoldig forsamling, bestående av legkvinner og legmenn, bhikkhunier og bhikkhuer (nonner og munker). Buddha ønsket en fullverdig praksis for alle som tok ordinasjon til et monastisk liv, og etablerte en nonne-orden og en munke-orden. Fullt ordinerte nonner, bhikkhunier, er i Vesten igjen i ferd med å etableres som en fundamental del av den rammen Buddha ønsket for menneskers praksis, og dette er gjort og gjøres i full overenstemmelse med Vinaya, lovverket Buddha la ned for å veilede monastiske forsamlinger.

Vi i Den Norske Buddhistforening gleder oss over at vår tilknyttede spirituelle veileder i England, Venerable Canda, på tampen av 2023 endelig fikk kjøpt tomt for å etablere det første klosteret der for bhikkhunier. Med god hjelp av Ajahn Brahm og Buddhist Society of Western Australia lyktes det henne å legge 27 millioner på bordet for en større eindom utenfor Oxford. Nå venter mye arbeid og etablering av midler for å oppføre bygninger på eiendommen. Vi er spente på fortsettelsen, og ønsker Canda lykke til. Og hjertelig velkommen til retreatet hun skal undervise hos oss sammen med Ajahn Nitho, på Venabu i april.

Når jeg nå avslutter etter de årene våre vedtekter tillater medlemmer å sammenhengende sitte i styret, gleder jeg meg over at vi er en ekte forening, styrt og drevet av medlemmene, en grasrotbevegelse! I våre vedtekter har vi etter beste evne forsøkt å sikre forenings-demokratiet. Vi ønsker ikke at foreningen skal drives av de samme menneskene år etter år, men tror på mulighetene som ligger i å tilføre foreningen og styret nye medlemmer som med sine tanker og ideer bidrar til at vi utvikler oss, og fortsetter å være en forening som først og fremst er til for medlemmene og deres ønsker og behov for riktig støtte og inspirasjon i deres praksis.

Det hadde ikke vært noen Den Norske Buddhistforening uten Ajahn Nitho. Uten hans visdom, innsikt og ambisjon om å få til noe unikt med hensyn til buddhisme og praksis i Norge, og etterhvert også i våre naboland, ville ingenting hendt.

Jeg har gjennom disse tre årene siden vi etablerte foreningen lært å kjenne Ajahn Nitho som svært hardt-arbeidende, med mange og gode ideer for hvordan vi kan nå ut til stadig flere med undervisning og meditasjon. Han har skikkelig god kontroll på meditasjon, buddhistisk lære og teori, websider, betalingsløsninger, emailoppsett, tekniske sikkerhetsløsninger, økonomi, regnskap, design, droneflyving og mye annet. Men først og fremst har han vist meg gjennom disse tre årene jeg har lært han å kjenne at han lever som han snakker. Ajahn mediterer, mye, og studerer, mye. Og som førstegangs styreleder har jeg nok også gitt han utfordringer som kunne ha ført til uro. Men jeg har aldri sett Ajahn sint, aldri hørt han oppfarende eller irritert. For det er jeg veldig takknemlig, og det styrker meg i troen på at den praksisen vi ønsker å spre, kan gi veldig gode resultater. Og at vi har en lærer det er vel verdt å hjelpe videre i hans arbeide for å etablere et retreatsenter og en velfungerende sangha i Norge.

Takk for følget i styresammenheng så langt, jeg gleder meg til fortsettelsen og blir hengende fast så godt jeg kan med tak i frivillig arbeid for foreningen fremover.

Varmt velkommen til ny styreleder! Tvi-tvi DNBF!

Vennlig hilsen Jon Endre Mørk

Spirituell leders rapport

Ja, det er mye arbeid for meg, men det går veldig bra, og vi har mye å lære. Jeg er genuint stolt av det styret og foreningen har fått til i 2023. Vi har foldet ut vingene over Norge/Norden, og vi bør stoppe der og jobbe med konsolidering − å etablere oss godt der − fordi vi er fortsatt en ung og mindre forening.

Foreningens styre er ledet av et to-spann/dyade som sammen har signaturrett for foreningen − styreleder og spirituell leder. Disse to representerer sammen medlemmene og monastikerne. Verden er impermanent − den endrer seg hele tiden − og for at foreningen ikke skal stivne til, er det viktig å få en balanse mellom stabilitet/langsiktighet og nye impulser/ny energi. Derfor er det i vedtektene definert hvor lenge styremedlemmer kan sitte. For meg blir det rart at Jon Endre Mørk − en med-grunnlegger av foreningen − nå må trekke seg ut av styret ett år. Jeg ønsker han tilbake i styret når han kan, at han hjelper oss videre etter egne ønsker og at han kan være rådgiver for foreningen.

Jeg har lært å virkelig lytte til Jon Endre − i sitt liv han har jobbet utover mot samfunnet, det sosiale, det kulturelle i Norge og har svært god kontakt med samfunnet − mens jeg har sittet i en hytte i skogen i 15 år og jobbet innover. Jon Endre har også god forståelse av buddhismen, og har styrt foreningen mot aktiviteter som støtter menneskelig utvikling, praksis og egen erfaring. Det ble en utmerket og utfyllende dyade!

Jeg hadde diskutert med mange om hvem som kunne komme inn som ny styreleder − og vi ville stå fast med vår intensjon om like muligheter − så vi ønsket en kompetent person, fortrinnsvis en kvinne denne gangen. I januar fant vi en spennende kompetent kandidat, med mye energi og erfaring, pedagogisk bakgrunn, nettverk og forståelse av buddhistmiljøet i Oslo − Elisabeth S Berner. Så nå er det opp til medlemmene å velge styremedlemmer på årsmøtet i mars.

Jeg gleder meg til å jobbe med ny styreleder, styret, lokale grupper og medlemmene fremover!

Ajahn Nitho, spirituell leder

Regnskap 2023

RESULTAT 2023 – NOK 2022 – NOK
Inntekter
Donasjoner 179.640 91.772
Medlemskap 11.000 9.800
Retreat inntekter 518.525 241.215
Totale inntekter 709.165 342.787
Kostnader
Reise 20.113 28.051
Utstyr, småting 25.463 34.314
Leie 360.117 91.827
Reklame 26.512 0
Mat 41.747 0
IT 16.771 0
Andre kostnader 25.178 85.021
Gebyr bank 4.799 4.647
Totale kostnader 520.703 243.863
Overskudd 188.462 98.923
BALANSE
Eiendeler
Bank 333.757 181.861
Utstyr 42.594 18.533
Kortsiktige fordringer 159
Totale eiendeler 376.511 200.395
Gjeld
Kortsiktig gjeld 25.434 37.780
Total gjeld 25.434 37.780
EK
EK inngående 162.614 63.690
Overskudd 188.462 98.923
Total EK 351.076 162.615
Total gjeld og EK 376.511 200.395