Under retreatet på Venabu april 2024, prøvde begge instruktørene å fokusere på vennlighet, inspirasjon og glede − fordi vi vet hvor viktig det er for meditasjon og spirituell utvikling. Og det fokuset førte frem − mange fikk egen erfaring med hvor lett det er å sitte lenge og gå dypt i meditasjonen, når sinnet er full av positiv følelser.

En av deltakerne oppsummerte undervisningen med et rim på engelsk:

The peace and happiness inside
I want to catch it, but it just hide
Today I had a teaching, and now I know
You can only find peace and happiness by letting go.

If you still need to do; to act
Add kindness; it will hava a huge impact
To all of you with an active mind
Just remember − be kind

En annen deltaker oppsummerte undervisningen på pali-språket:

mettanca te bhikkhave cetto vimuttiya

som betyr «sinnet til en bhikkhu (munk) vil nå full oppvåkning ved å praktisere vennlig godhet (loving-kindness)».