• Leder for foreningen, Jon Endre Mørk, laget som gave til Ajahn Brahms 70 års bursdag, en liten video.

  • Ajahn Nitho har fått lov til å bo hos Thai munkene på Wat Thai Norway, mens han jobber med å utvikle foreningen på fulltid.

  • Håpets katedral er også et innovativt prosjekt, et utstillingsvindu på hvordan havplast kan benyttes som råmateriale i nye produkter. Håpets katedral retter fokus mot et av vår tids største miljøutfordringer, nemlig forurensing av verdenshavene.

  • Under Covid-pandemien var det ikke mulig å arrangere offentlige møter, så undervisning måtte skje over internet. Ajahn Nitho ble forespurt å lage en video-tale som Buddhistforbundet kunne bruke på Vesak 2021.

  • 24. februar 2021 ble Oslo og Viken Buddhistforening stiftet av Jon Endre Mørk og Ajahn Nitho i Oslo.